Østerrike

Reis i Østerrike - byen Villach

Reis i Østerrike - byen Villach

Byen Villach ble grunnlagt for rundt tusen år siden, og under ekstremt merkelige omstendigheter. Det er kjent at bebyggelsen på disse stedene ble ødelagt av romerne, men i strid med tradisjonen bygde de ikke en bosetning eller et fort her, men gikk lenger inn i fjellkjeden.